گروه شرکت های ره آورد
گروه شرکت های ره آورد
گروه شرکت های ره آورد
گروه شرکت های ره آورد

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و استارت آپ در اصفهان

نام نمایشگاه: نمایشگاه اتوکام
نوع نمایشگاه: بین المللی
آغاز: دوشنبه
پایان: جمعه
ساعت بازدید از نمایشگاه: 15-21
ستاد برگزاری نمایشگاه: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
کارشناس مسئول: آقای آقا داوودی
آدرس سایت: www.autocom.ir