اخبار شرکت

شرکت در نمایشگاه ها

همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی بندر عباس واقع در استان هرمزگان

نام نمایشگاه: نمایشگاه بندرعباس
نوع نمایشگاه: بین المللی
آغاز: چهارشنبه
پایان: جمعه
ساعت بازدید از نمایشگاه: 17-22

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

نام نمایشگاه: نمایشگاه تجهیزات پزشکی
نوع نمایشگاه: بین المللی
آغاز: چهار شنبه
پایان: شنبه
ساعت بازدید از نمایشگاه: 15-21
آدرس سایت: www.mediafair.ir

اولین نمایشگاه صنایع خلاق

نام نمایشگاه: نمایشگاه صنایع خلاق
نوع نمایشگاه: بین المللی
آغاز: پنج شنبه
پایان: شنبه
ساعت بازدید از نمایشگاه: 15-21
آدرس سایت: www.ci-fair.ir

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری، مخابرات و استارت آپ در اصفهان

نام نمایشگاه: نمایشگاه اتوکام
نوع نمایشگاه: بین المللی
آغاز: دوشنبه
پایان: جمعه
ساعت بازدید از نمایشگاه: 15-21
ستاد برگزاری نمایشگاه: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان
کارشناس مسئول: آقای آقا داوودی
آدرس سایت: www.autocom.ir