مقالات

مقالات

امامی فر، روح الله؛(مرداد 1381)."بررسی میزان استفاده از روش های بودجه بندی سرمایه ای در شرکت های صنایع الکترونیک ایران و ارزیابی علت های استفاده و عدم استفاده از این تکنیک ها"، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه .


امامی فر، روح الله ؛ (آبان 1389). " حسابرسی عملیاتی و نقش آن در مصرف بهینه منابع " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان 


امامی فر، روح الله ؛ ( اسفند 1388 ) . " شناخت کلی از ارزیابی متوازن" ( BSC) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان . 


امامی فر، روح الله ؛ ( اسفند 1388) . " سنجش کارایی مالی نسبی شرکت های فعال در صنایع ساخت قطعات خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوشش داده ها ( DEA ) و ببرسی میزان ارتباط آن با بازده سهام " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان . 


امامی فر، روح الله ؛ ( آبان 1389 ) . " کارآفرینی " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن .


امامی فر، روح الله ؛ ( آبان 1389 ) . " حسابداری و اصلاح الگوی مصرف " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان.


امامی فر، روح الله ؛ ( شهریور 1390 ) . " آسیب شناسی نحوه خدمت سربازی و تاثیر آن برارتکاب جرم " ، سازمان قضایی نیروهای مسلح .


امامي فر، روح الله ،(آذر 1392).XBAL ))و تاثير حسابرسي مستمر در آينده حسابداري"، دانشگاه فلاورجان.


امامی فر،روح الله،بهمن 1393 ، " تاثیر تجارت بر آینده XBRL" ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی.