• گواهی انفورماتیک

گواهی نامه عضویت انجکن صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان

انجمن صنفی کارفایی شرکت ها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5-3/2-204 مورخ 1394/05/29 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده است. مطابق قانون 5 اساسنامه انجمن، انجمن گروه حسابان ره آورد از تاریخ 1397/09/01 الی 1397/08/30 در این انجمن تایید گردیده است.

 • گواهی تایید نرم افزار

گواهی تایید نرم افزار

با استناد به مواد 8 و 9 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، مصوب 1379/10/04 مجلس شورای اسلامی و بخش چهار آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تحت شماره شناسایی زیر تایید فنی شده است.
206279

نرم افزار جامع حسابداری آریامهر

>
 • دفتر کنترل موجودی

دفتر کنترل موجودی
ویژگی های دفتر کنترل موجودی

 • گزارش کاردکس ریالی/ تعدادی کالا
 • نمایانگر میزان ورود و خروج هر کالا است
 • نمایانگر گزارشی از بیشترین و کمترین میزان فروش کالا می باشد
 • گزارشی از اینکه اشخاص به جه میزان خرید و فروش از جه کالاهایی را داشته اند را نمایش می دهد
 • امکان ردیابی کالا و مواد و همجنین کنترل و نمایش موجودی تعدادی و ریالی هر کالا ردیابی
 • ثبت اتوماتیک کاردکس کالا، پس از ثبت هر رویداد اعم از رسید و حواله یا ورود و خروج
 • گزارش گردش کالا به تفکیک نوع و گروه کالا، نوع سند، با در نظر گرفتن واحد سنجش های فرعی و اصلی
  • فهرست شرکت ها

  فهرست شرکت ها
  امکان ایجاد شرکت به صورت نامحدود بدون نیاز به خرید قفل مجزا

 • نگه داری دفاتر چند شرکت به طور هم زمان بدون پرداخت وجه مازاد
 • استفاده از یک قفل برای چند شرکت
  • فهرست حساب ها

  فهرست حسابها
  عدم محدودیت سطح در حساب ها

  |

 • وجود کدینگ استاندارد پیش فرض برای هر شرکت
 • استفاده از سطوح کدینگ شناور و ساختار سلسله مراتبی حساب ها
 • امکان تعریف حساب ها تا بی نهایت سطح (وجود سطح بندی تا بی نهایت/ عدم وجود محدودیت در سطح بندی حساب ها)
 • مشتریان ما

  >