گروه شرکت های ره آوردتشکیل شده از:

شرکت خبره حسابان ره آورد

شرکت خبره حسابان ره آورد

شرکت خبره حسابان ره آورد

گروه شرکت های ره آورد

موسسه مالی ره آورد

موسسه مالی ره آورد

شرکت رایانه حساب ره آورد افق

شرکت رایانه حساب افق ره آورد

شرکت رایانه حساب افق ره آورد

شرکت خبره حسابان ره آورد

این شرکت از زمان فعالیت تا کنون با اتکا به دانش و سال ها تجربه کاری مدیران و کادر حرفه ای خود با بیش از 200 نفر نیروی کار رسمی و مستقیم و 300 نفر نیروی کار غیرمستقیم، به طیف گسترده ای از سازمان ها که در بخش های مختلف اقتصادی از جمله سازمان های دولتی و نیمه دولتی و شرکت های که در زمینه های مهندسی، پیمان کاری، تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی و مشاوره، انتشارات و …‌
‎مشغول به فعالیت بوده ، خدمات متنوعی را ارائه نموده است.

پشتیبانی تخصصی گروه شرکت های ره آورد100%
100%
تیم تخصصی گروه شرکت های ره آورد100%
100%
فعالیت ها
  • مشاوره و مجری امور مالی، مالیاتی و بیمه
  • تهیه صورت های مالی تک واحدی و عملکرد
  • تهیه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
  • اختلاف مسائل مالیاتی در هر مرحله
  • طراحی و پیاده سازی کنترل های داخلی مناسب جهت رسیدن به اهداف مدیریت
  • سیستم کنترل های داخلی مناسب جهت رسیدن به اهداف مدیریت
  • سیستم کنترل پروژه مالی و برنامه ریزی
  • تهیه گزارش های مدیریتی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و حساب رسی داخلی
پشتیبانی تخصصی گروه شرکت های ره آورد100%
100%
تیم تخصصی گروه شرکت های ره آورد100%
100%
شهرداری ها

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی با عهنایت به زمینه فعالیت و حجم درآمد خود بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مشمول مرحله اول قانون مالیات های مستقیم (مهر ماه سال 1387) می باشد. همچنین براساس ماده مرتبط در نظام مالیات بر ارزش افزوده در خصوص این ارگان ها (شرح ماده: مالیات و عوارض هایی که در زمان خرید کالا و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات قانونی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد می باشد) چنانچه شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به مفاد قانونی در راستای اجرای ماده فوق، من جمله تسلیم اظهارنامات مالیات بر ارزش افزوده و ارائه صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) و ارائه اسناد مثبته به سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را مبذول نمایندموجبات استرداد مبالغ حاصل از فعالیت های مندرج در تبصره 7 ماده 17 مالیات بر ارزش افزوده فراهم می گردد و البته درصورت عدم انجام نه تنها استرداد میسر نبوده بلکه موجبات جرائم غیر قابل بخشش را فراهم می آورد. درحال حاضر گروه شرکت های ره آورد با بیش از 200 شهرداری در سرتاسر کشور در حال فعالیت است.

پشتیبانی تخصصی گروه شرکت های ره آورد100%
100%
تیم تخصصی گروه شرکت های ره آورد100%
100%
استان های در حال فعالیت:

نرم افزار مالی مدیریتی آریامهر(ره آورد)

فرصت شغلی در ره آورد

فهرست