رزومه آقای دکتر روح الله امامیفر

سوابق اشتغال آقای دکترروح الله امامی فر

حسابدار شرکت نگین تام 1377الی1379


حسابرس-شرکت حسابرسی صدرالمیزان-1379الی 1381


مدیرمالی-شرکت پیشرو بافت-1381الی1382


مدیرمالی-شرکت مس قائم-1382الی1383


معاون مالی ،اقتصادی،وسرمایه گذاری-شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران1386الی 1391


عضواصلی هیأت مدیره شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران-1387الی1391


سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی-شرکت الکترواپتیک صا ایران-1387الی1388


مدیر اجرایی پروژه مترو مشهد 1388الی1390


مدیریت حقوقی – شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران-1387الی1388


رئیس هیأت مدیره شورای اجرایی صنعت سامانه های هوشمند1387الی1391


مدیرمالی شرکت صنعتی بشیر-1384الی1386


عضو کمیته بازرسی شرکت صنایع الکترونیک صاایران


نماینده مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک صاایران


مسئول پایش شاخص میزان ارتقاء انضباط مالی در شرکت صنایع الکترونیک صاایران


صنایع الکترونیک صاایران 1387الی1391


عضوکمیته تعالی سازمانی -شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران-1388الی1391


عضوکمیته بازرسی وزارت دفاع


عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن صنایع الکترواپتیک صاایران1388الی1391


عضوکمیته بررسی منابع ومدیریت برنقدینگی 1390الی1391


مدیرعامل گروه شرکت های ره آورد از سال1391 تاکنون

مقالات آقای دکترروح الله امامی فر

امامی فر، روح الله؛(مرداد 1381).”بررسی میزان استفاده از روش های بودجه بندی سرمایه ای در شرکت های صنایع الکترونیک ایران و ارزیابی علت های استفاده و عدم استفاده از این تکنیک ها”، دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه .


امامی فر، روح الله ؛ (آبان 1389). ” حسابرسی عملیاتی و نقش آن در مصرف بهینه منابع ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان


امامی فر، روح الله ؛ ( اسفند 1388 ) . ” شناخت کلی از ارزیابی متوازن” ( BSC) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان.


امامی فر، روح الله ؛ ( اسفند 1388) . ” سنجش کارایی مالی نسبی شرکت های فعال در صنایع ساخت قطعات خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوشش داده ها ( DEA ) و ببرسی میزان ارتباط آن با بازده سهام ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان .


امامی فر، روح الله ؛ ( آبان 1389 ) . ” کارآفرینی ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن .


امامی فر، روح الله ؛ ( آبان 1389 ) . ” حسابداری و اصلاح الگوی مصرف ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان.


امامی فر، روح الله ؛ ( شهریور 1390 ) . ” آسیب شناسی نحوه خدمت سربازی و تاثیر آن برارتکاب جرم ” ، سازمان قضایی نیروهای مسلح .


امامي فر، روح الله ،(آذر 1392).XBAL ))و تاثير حسابرسي مستمر در آينده حسابداري”، دانشگاه فلاورجان.


امامی فر،روح الله،بهمن 1393 ، ” تاثیر تجارت بر آینده XBRL” ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی.

تدریس آقای دکترروح الله امامی فر

دانشگاه های اصفهان، فلاورجان، دولت آباد، امین فولادشهر و هشت بهشت شامل دروس زیر:

زبان تخصصی، حسابرسی، حسابداری صنعتی، اصول حسابداری، مدیریت مالی، کاربرد کامپیوتر در حسابداری، مبانی کامپیوتر، حسابداری مالیاتی، سیستم های اطلاعاتی

کتب آقای دکترروح الله امامی فر

مدیریت مالی یک و دو-زبان تخصصی-اصول حسابداری 3

دکتر روح الله امامی فر

آقای دکترروح الله امامی فر

مدیرعامل

rahavardofogh41453@gmail.com

ایران تهران

09133070013

تحصیلات و مهارت ها:

دکتری DBA

کارشناسی ارشد حسابداری

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن مدیران مالی ایران

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

عضو انجمن مدیران اجرایی آمریکا

زبان های خارجی:
انگلیسی

فهرست